Alprostadil கிரீம்: பயனுள்ள ED சிகிச்சை?

Alprostadil கிரீம் ED க்கு ஒரு சிறந்த சிகிச்சையாகும், ஆனால் தற்போது அமெரிக்காவில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், அல்ப்ரோஸ்டாடிலின் பிற வடிவங்கள். மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க