வயாகரா பாதுகாப்பானதா? உனக்கு என்ன தெரிய வேண்டும்

விறைப்புச் செயலிழப்பிற்கு வயக்ரா ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள சிகிச்சை விருப்பமாக இருந்தாலும், அனைத்து மருந்துகளும் ஆபத்துகளின் தொகுப்புடன் வருகின்றன. மேலும் படிக்க