முகப்பரு இயந்திரம்: காரணங்கள், அறிகுறிகள், சிகிச்சை

முகப்பரு மெக்கானிகா என்பது தோலில் உராய்வு அல்லது அழுத்தத்தால் வரும் ஒரு வகை முகப்பரு ஆகும். காரணங்கள் மற்றும் சிகிச்சை விருப்பங்கள் பற்றி மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க

பொமேட் முகப்பரு: ஹேர் ஜெல் நெற்றியில் முகப்பருவை ஏற்படுத்துமா?

ஹேர் ஜெல் மற்றும் பிற அழகுசாதன பொருட்கள் துளைகளை அடைத்து முகப்பருவை ஏற்படுத்தும். இதை எப்படி நடத்துவது மற்றும் நிர்வகிப்பது என்பது பற்றி மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க