லெக்ஸாப்ரோ Vs லெக்ஸாப்ரோ பொது: அவை எவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றன?

எஸ்கிடலோபிராம் ஆக்சலேட் என்பது லெக்ஸாப்ரோ என்ற பிராண்ட் பெயருக்கான பொதுவான பெயர், மேலும் இது சில நேரங்களில் பொதுவான லெக்ஸாப்ரோ என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க

லெக்ஸாப்ரோவின் பொதுவான பக்க விளைவுகள் யாவை?

லெக்ஸாப்ரோவின் பொதுவான பக்கவிளைவுகளில் தூக்கம், பாலியல் செயலிழப்பு, தலைச்சுற்றல் மற்றும் நீங்கள் திடீரென்று லெக்ஸாப்ரோவை உட்கொள்வதை நிறுத்தும்போது அடங்கும். மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க