எனது முன்கூட்டிய விந்துதள்ளல் சிகிச்சையளிக்க முடியுமா?

PE க்கு சிகிச்சையளிக்க மூன்று முக்கிய வழிகள் உள்ளன: டெசென்சிடிசிங் கிரீம்கள், எஸ்.எஸ்.ஆர்.ஐ ஆண்டிடிரஸண்ட்ஸ் மற்றும் விறைப்புத்தன்மை (ED) மருந்து. மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க

நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆண்குறியை உடைக்கிறீர்கள்