ஆண்குறி உடற்கூறியல் கேள்விகள்: தசை அல்லது எலும்பு?

ஆண்குறி ஒரு எலும்பு அல்ல. நீங்கள் நிமிர்ந்த ஆண்குறிக்கு போதுமான அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தினால், மென்மையான திசுக்களில் கண்ணீர் அல்லது சிதைவை ஏற்படுத்தலாம். மேலும் அறிக. மேலும் படிக்க