வியர்வை உங்களுக்கு நல்லதா? இது ஹோமியோஸ்டாஸிஸ் பற்றியது

எங்கள் முக்கிய வெப்பநிலை உடல் செயல்பாடு அல்லது அதிக வெப்பநிலை மூலம் போதுமான அளவு அதிகரிக்கும் போது, ​​வியர்வை உதைத்து, ஆவியாகும் போது உங்களை குளிர்விக்கும். மேலும் படிக்க

குறைந்த வைட்டமின் டி யின் பக்க விளைவுகள் என்ன?